Prosiect adnoddau Iechyd Meddwl Addysg Bellach : Colegau Cymru

Ym mis Rhagfyr 2018, dyfarnwyd £175,000 i Colegau Cymru i weithio gyda cholegau Addysg Bellach yng Nghymru ar brosiectau peilot iechyd meddwl a fyddai’n gwella’r ddarpariaeth bresennol, yn datblygu ymyriadau newydd ac yn bwysig i annog cydweithredu a rhannu arfer gorau ymhlith sefydliadau.

Gyda nawdd Llywodraeth Cymru, mae’r sector wedi creu 25 o adnoddau dwyieithog o ganlyniad i’r prosiect hwn, sydd ar gael ar wefan HWB.

Er mwyn gweld yr adnoddau, dilynwch y ddolen yma: hwb.gov.wales

Darllen rhagor : Colegau Cymru

Rhannu

Gadael Ymateb