Pobl yn anghyfforddus wrth drafod eu hiechyd meddwl : Amser i Newid Cymru

Dim ond 2 o bob 5 o bobl yng Nghymru sy’n teimlo’n gyfforddus yn trafod eu hiechyd meddwl.

Mae ffigyrau newydd yn datgelu bod llai na hanner (39%) o bobl yng Nghymru yn teimlo’n gyfforddus yn trafod eu hiechyd meddwl gyda’u ffrindiau a’u teulu, a dim ond 7% sy’n teimlo’n gyfforddus yn trafod eu hiechyd meddwl mewn sgyrsiau grŵp ar-lein.

Comisiynwyd yr arolwg annibynnol o dros 5,300 o oedolion yn y DU, sy’n cynnwys 1,260 o oedolion yng Nghymru, i nodi Diwrnod Amser i Siarad – ymgyrch i annog pobl i siarad yn fwy agored am iechyd meddwl. Mae’r arolwg hefyd yn datgelu data sy’n dangos bod dros hanner (51%) o bobl yn y DU yn meddwl nad oes angen i ni siarad â ffrindiau ‘mewn bywyd go iawn’ oherwydd ein bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf o’r cyfryngau cymdeithasol.

Darllen rhagor : Amser i Newid Cymru

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb