Pobl ifanc yn lansio ymgyrch iechyd meddwl : sirgar.gov

Llun: Cyngor Sir Gaerfyrddin

Daeth dros 100 o bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed o ysgolion, colegau a phrosiectau ieuenctid ar draws Sir Gaerfyrddin i’r Gynhadledd Ieuenctid eleni.

‘Diwrnod gwael, dim bywyd gwael’ oedd teitl y gynhadledd, a’i thema oedd Iechyd Meddwl Pobl Ifanc.

Cafodd y gynhadledd ei threfnu ar y cyd gan Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin a Thîm Cyfranogiad a Hawliau Plant Cyngor Sir Caerfyrddin a’i chynnal ym Mharc y Scarlets.

Yn ystod y digwyddiad, gwrandawodd pobl ifanc ar areithiau gan gymryd rhan mewn gweithdai a thrafodaethau ynghylch Iechyd Meddwl â phobl ifanc eraill, pobl sy’n gwneud penderfyniadau a phobl broffesiynol o’r sector iechyd ac addysg. Roedd yr ymgyrch newydd ar gyfer iechyd meddwl, a sefydlwyd gan bobl ifanc Sir Gaerfyrddin, yn cael ei lansio yn y Gynhadledd Ieuenctid flynyddol eleni.


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb