Mwy o blant a phobl ifanc yn cael cymorth tuag at iselder : BBC Cymru Fyw

medlMae mwy o blant yn gofyn am gymorth i ddelio ag iselder a phryderon am hunanladdiad, yn ôl ffigyrau.

Roedd cynnydd o dros 25% mewn blwyddyn yn nifer y plant gafodd gyngor am hunanladdiad – o 244 yn 2014-15 i 307 yn 2015-16.

Fe gafodd mwy na 11,300 o blant eu cyfeirio at wasanaethau cwnsela sy’n cael eu rhedeg gan awdurdodau lleol yn 2015-16, yn ôl ystadegau’r llywodraeth. O’r rheiny, roedd 2,326 yn ddisgyblion ym mlwyddyn 10 yn yr ysgol.

Dywedodd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, bod pwysau gwaith a phryder sydd ynghlwm ag arholiadau TGAU yn gallu bod yn “ormod” i rai.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb