Pecyn lles newydd am ddim i blant

I nodi Wythnos Iechyd Meddwl Plant 2024, rydym wedi cydweithio gyda Llifo’n Llawen i greu pecyn lles newydd am ddim i ddefnyddio gyda phlant. Mae’r pecyn yn dilyn y thema hunan-gariad, ac yn cynnwys:

  • Ymarfer anadlu
  • Llif ioga
  • Taflenni gwaith a gweithgareddau
  • Rhestr cymorth ac adnoddau

Gallwch ei lawrlwytho o’r dudalen hon