Nifer hunanladdiadau ieuenctid yng Nghymru yn ‘sgandal’: BBC Cymru Fyw

Mae plant sydd mewn perygl o ladd eu hunain yng Nghymru yn dal i “syrthio trwy’r bylchau”, yn ôl y Comisiynydd Plant.

Dywedodd Sally Holland fod rhai pobl ifanc yn cael eu “bownsio o amgylch y system”, a galwodd am fwy o gydweithio.

Daeth y sylwadau wrth i’r elusen atal hunanladdiad ymhlith pobl ifanc, Papyrus, agor ei swyddfa gyntaf yng Nghymru gyda rhybudd bod nifer yr hunanladdiadau ieuenctid yng Nghymru yn “sgandal”.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru bod “plethu rhwyd ddiogelwch” i bobl ifanc yn “gyfrifoldeb ar bawb”.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fuddsoddi £5m i wella’r gefnogaeth sydd ar gael i blant yn yr ysgol.

Croesawodd Ms Holland yr ymrwymiad hwnnw ond rhybuddiodd: “Bydd rhai plant sydd angen mwy o gefnogaeth nag y gall yr ysgol neu’r gwasanaethau cyffredinol eu cynnig, a dyna lle mae angen i ni sicrhau nad ydyn nhw’n mynd ar goll yn y system.

“Mae plant yn tueddu yn aml nawr, gyda’u teuluoedd, i ddisgyn trwy’r bylchau fel eu bod yn eistedd ar restr aros am un wasanaeth, efallai’n cael eu troi oddi wrth hynny, yn cael gwybod i fynd i roi cynnig ar rywle arall… yr hyn y gallem ei ddweud yw cael ei bownsio o amgylch y system.”

Darllen rhagor: BBC Cymru Fyw

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb