Myfyrwyr Bryste’n cael cyfle i fynd ar ‘gwrs hapusrwydd’ : Golwg360

Prifysgol Bryste yw’r sefydliad addysg uwch cyntaf yng ngwledydd Prydain i lansio ‘cwrs hapusrwydd’ ar gyfer myfyrwyr, gyda’r nod o’u helpu i feithrin technegau ar gyfer byw bywyd mwy cyflawn.

Mae’n edrych ar yr hyn ydi hapusrwydd; sut i ymgyrraedd ato; ac yn dysgu arferion pendant i fyfyrwyr geisio eu rhoi ar waith yn eu bywydau bob dydd.

Yn ddiweddar, mae 94% o brifysgolion wedi gweld cynnydd sydyn yn nifer y bobol sy’n ceisio cael mynediad at wasanaethau cymorth.

Darllen rhagor : Golwg360


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb