Mwy yn mynd i’r ysbyty dan y Ddeddf Iechyd Meddwl : BBC Cymru Fyw

dfsdfsdfsdfdsfMae angen rhoi mwy o gymorth i bobl â phroblemau iechyd meddwl cyn iddyn nhw orfod cael eu hanfon i ysbyty meddwl, yn ôl elusen.

Daw hynny wedi i ffigyrau sydd wedi dod i law rhaglen Post Cyntaf BBC Radio Cymru ddangos cynnydd o 16% yn nifer y cleifion sydd yn mynd i’r ysbyty dan y Ddeddf Iechyd Meddwl yng Nghymru. Yn 2010/11 cafodd 1,719 o bobl eu derbyn i’r ysbyty, ac erbyn 2015/16 roedd y ffigwr wedi codi i 2,001.

Dywedodd elusen Mind Cymru bod y nifer cynyddol oedd yn mynd i’r ysbyty dan y ddeddf “yn rhywbeth eithaf difrifol.”

“Dwi’n meddwl bod angen meddwl yn galed iawn pam bod hyn yn digwydd,” meddai Sara Moseley, cyfarwyddwr Mind Cymru. “Mae’n arwydd nad ydyn nhw’n cael yr help maen nhw angen ddigon cynnar, a hefyd yn arwydd bod gwlâu wedi cau – ond ar yr un pryd dydy’r ddarpariaeth amgen ddim ar gael iddyn nhw.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb