Mwy o fyfyrwyr yn gofyn am gymorth iechyd meddwl : BBC

Mae’r nifer o fyfyrwyr sy’n ceisio cymorth iechyd meddwl wrth astudio mewn prifysgol yn y DU wedi cynyddu gan dros 50% mewn pum mlynedd.

Gofynnodd y BBC i brifysgolion ar draws y DU am niferoedd y myfyrwyr sy’n ceisio cymorth o ryw fath. O’r 83 prifysgol a ddarparodd bum mlynedd o ddata llawn, rhwng 2012 a 2017, cynyddodd y nifer o fyfyrwyr sy’n ceisio cymorth o 50,900 i 78,100. Gostyngodd y nifer o fyfyrwyr sy’n mynd i brifysgol yn yr un cyfnod.

Dywedodd yr Undeb Myfyrwyr Cenedlaethol bod pobl ifanc dan bwysau cynyddol i lwyddo.

Darllen rhagor : BBC (Saesneg)