Dysgu byw gydag iselder – stori Matt Johnson : Y Cymro

Matt-Johnson1I bawb o’i gwmpas, roedd ei fywyd yn berffaith, ond i Matt Johnson, roedd cymylau duon yn ei boeni’n ddyddiol; roedd yn dioddef o iselder ac yn 2009 daeth yn agos at gyflawni hunanladdiad. 

“Ar y tu fewn ro’n i’n numb,” meddai Matt Johnson, y cyflwynydd 34 oed o Gaerffili, sydd wedi dod yn wyneb cyfarwydd ar deledu Prydeinig ar raglenni fel This Morning. “O’n i mewn lle tywyll iawn. Ro’n i’n teimlo bod popeth yn fy erbyn i, ac y byddai’r byd yn well hebddo i.”

Am flynyddoedd, fe guddiodd ei iselder, a’r ffaith iddo ystyried cymryd ei fywyd, yn gyfrinach wrth bawb. Dechrau siarad yn agored am ei broblemau oedd y cam cyntaf er mwyn dysgu byw gyda’i iselder.

Mae Matt Johnson: Iselder a Fi yn rhan o Wythnos Iechyd Meddwl S4C rhwng 8 a 14 Mai. Hefyd yn yr wythnos mae’r rhaglen O’r Galon: Gyrru Drwy Storom sy’n bortread dewr gan fam sy’n credu’n gryf bod angen trafod iselder ar ôl geni babi, a’r rhaglen Colli dad, siarad am hynna am fab sy’n  trafod hunanladdiad ei dad a pham ei bod hi mor anodd siarad am iechyd meddwl. Bydd Heno, Ffermio a Newyddion 9 yn cynnwys eitemau sy’n trafod ac yn annog sgwrs am iechyd meddwl.

Rhannu

Gadael Ymateb