Mariah Carey yn trafod ei brwydr ag Anhwylder Deubegwn : BBC

Mae Mariah Carey wedi siarad, am y tro cyntaf, am ei brwydr 17 mlynedd ag anhwylder deubegwn.

Dywedodd y gantores iddi gael y diagnosis yn 2001, wedi iddi gael chwalfa feddyliodd a arweiniodd at gyfnod yn yr ysbyty.

Dywedodd Mariah Carey ei bod hi bellach yn derbyn therapi ac yn cymryd meddyginiaeth ar gyfer anhwylder deubegwn, sydd wedi achosi iddi gael cyfnodau o iselder a hypomania.

Darllen rhagor : BBC (Saesneg)


Rhannu

Gadael Ymateb