Mamau newydd yn cael eu hannog i geisio cefnogaeth iechyd meddwl : BIPBC

Mae mam oedd yn meddwl ei bod wedi niweidio ei babi newydd-anedig ar ôl datblygu cyflwr iechyd meddwl difrifol yn annog mamau eraill i ofyn am y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

Datblygodd Sally Wilson, Seicosis Ôl-enedigol ar ôl rhoi genedigaeth i’w merch Ella ym mis Mai 2015.

Y cyflwr hwn yw’r un mwyaf difrifol o sbectrwm eang o broblemau iechyd meddwl ar ôl geni, a gall arwain at symptomau seicotig yn cynnwys rhithweledigaethau a rhithdybiaethau.

Mae Sally, sydd bellach wedi gwella’n llwyr, yn annog Mamau newydd a merched eraill sy’n disgwyl sy’n cael trafferth gyda’u hiechyd meddwl i gael cefnogaeth.


Rhannu

Gadael Ymateb