Llywodraeth Cymru yn dyblu cefnogaeth am ddull gweithredu ‘ysgol gyfan’ o ran iechyd meddwl : Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyblu cefnogaeth i awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol ledled Cymru er mwyn amddiffyn, gwella a rhoi cymorth i iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

Gwnaed y cyhoeddiad am y cyllid, a fydd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi prosiectau sy’n ymwneud â dull gweithredu ysgol gyfan Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael ag iechyd meddwl, gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething.

Fel rhan o hyn, mae’r dull gweithredu ysgol gyfan yn ceisio sicrhau bod iechyd a lles meddyliol yn dod yn ganolog i’r ffordd y mae ysgolion yn gweithio, gan arwain at ffyrdd mwy effeithiol o atal ac ymyrryd yn gynnar.

Cadarnhaodd y Gweinidogion y byddai awdurdodau lleol yn cael £1.5m a byrddau iechyd lleol yn cael £264,000 i gefnogi prosiectau ledled Cymru.

Darllen rhagor : Llywodraeth Cymru

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb