Lansio’r ymgyrch iechyd meddwl ‘Mind Your Head’ i ffermwyr : Iechyd Meddwl Cymru

Mae’r Farm Safety Foundation wedi lansio eu trydedd ymgyrch flynyddol, Mind Your Head, er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r problemau sydd yn wynebu ffermwyr heddiw a’r cysylltiad rhwng diogelwch ar y fferm ac iechyd meddwl.

Iechyd meddwl yw’r peryg mwyaf sy’n wynebu’r diwydiant heddiw, yn ôl 84% o ffermwyr sydd o dan 40 mlwydd oed, ac mae 85% o ffermwyr ifanc yn credu bod cysylltiad penodol rhwng iechyd meddwl a diogelwch cyffredinol y ffermwyr.

Mae’r diwydiant ffermio yn wynebu llawer o bethau sy’n achosi straen, ac yn gosod pwysau cynyddol ar weithwyr, sy’n golygu eu bod mewn mwy o beryg o brofi anawsterau iechyd meddwl. Mae hyn yn cynnwys cyfnodau hir o weithio ar ben eu hunain, methu gwahanu bywyd gwaith a bywyd adref, ac ansicrwydd ariannol. Mae Brexit, newid yn arferion cwsmeriaid, a’r argyfwng hinsawdd hefyd yn fygythiadau ychwanegol i’r diwydiant.

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb