Galw am asesiadau iselder ôl geni i dadau newydd : BBC Cymru Fyw

Llun: Mark Williams
Llun Mark Williams

Dylai tadau newydd gael eu sgrinio ar gyfer arwyddion o iselder ar ôl genedigaeth eu plant, medd un ymgyrchydd iechyd meddwl.

Yn ôl Mark Williams, o’r elusen Fathers Reaching Out sydd wedi ei leoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae angen gwell cydnabyddiaeth o’r effaith y gall genedigaeth anodd ei gael ar ddynion.

Mae’n galw am asesiadau i’r holl dadau newydd ar gyfer iselder ar ôl geni yn yr un modd â mamau newydd.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dweud bod iselder ar ôl geni ymhlith tadau yn gallu chwarae “rôl bwysig” ond does dim cynlluniau ar hyn o bryd i wneud yr asesiadau yn rhai gorfodol. Y sefyllfa bresennol yw bod modd mesur os yw mam newydd yn dioddef iselder wedi genedigaeth trwy ddefnyddio Graddfa Iselder ar ôl geni Caeredin, sef holiadur sydd yn gofyn i fenywod fesur eu cyflwr iechyd.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Dolenni perthnasol:

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb