Hunanladdiad ymhlith myfyrwyr ar gynnydd : Golwg360

Os oes angen cymorth brys arnoch, cysylltwch â’r Samariaid neu’r gwasanaethau brys ar 999

Mae’r gyfradd hunanladdiad ymhlith myfyrwyr yn uwch nag yr oedd hi ddegawd yn ôl, yn ôl yr ystadegau diweddaraf.

Yn 2016/17, roedd yna 4.7 marwolaeth trwy hunanladdiad am bob 100,000 myfyriwr addysg uwch – cyfanswm o 95 marwolaeth.

Dywedodd Prif Weithredwr y Samariaid, Ruth Sutherland:

“Rydym yn pryderu am y cynnydd mewn hunanladdiadau ymhlith myfyrwyr dros y blynyddoedd diwethaf, a hoffwn ddeall pam bod hyn yn digwydd, a phwy sy’n wynebu’r risg mwyaf o fewn y boblogaeth. Credwn fod angen dybryd am ddata cyfredol a chynhwysfawr ar y mater. Hoffwn weld hyn yn cael ei drin yn flaenoriaeth.”

Darllen rhagor : Golwg 360


Os oes angen cymorth brys arnoch, cysylltwch â’r Samariaid neu’r gwasanaethau brys ar 999


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb