‘Hunan niweidio yn waeth nag mae’n ymddangos’ : Golwg360

dideitl

Yn dilyn cyhoeddiad ystadegau gan yr NSPCC mae Comisiynydd Plant Cymru yn dadlau bod hunan niweidio yng Nghymru yn waeth nag mae ystadegau yn awgrymu.

Mae Sally Holland wedi dweud wrth golwg360 mai ond “cyfran fach o blant sydd yn hunan niweidio” sydd yn niweidio’i hunain gymaint bod yn rhaid iddyn nhw fynd i’r ysbyty, sy’n golygu gall fod y ffigwr llawer uwch nac mae ystadegau yn awgrymu.”

Dywedodd mai “nifer isel o’r plant sydd yn niweidio’i hunain sydd gorfod mynd i’r uned damwain ac argyfwng, a’r ysbyty” a gan fod “hunan niweidio yn aml yn weithred breifat a chudd” mae ehangder y broblem mwy na thebyg heb ei hadlewyrchu yn iawn yn adroddiad yr NSPCC.

Mwy: Golwg360

Mae manylion cyswllt elusennau allai gynnig cymorth os ydych chi, neu rhywun sy’n agos atoch, yn hunan-niweidio yma

Rhannu

Gadael Ymateb