Hawl Iaith – Hawl Iechyd

Dydd Llun 29 Mai | 2pm | Stondin Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod yr Urdd

Sgwrs am bwysigrwydd gwasanaethau iechyd a lles yn Gymraeg i blant a phobl ifanc gyda Non Parry, Iestyn Gwyn Jones, Dr Rhys Bevan Jones a Dr Llinos Roberts.

Digwyddiad ar y cyd rhwng Cymdeithas yr Iaith a meddwl.org.

Ymuna â’r digwyddiad Facebook