Heddlu’n galw am wersi iechyd meddwl ‘mwy cadarn’ : BBC Cymru Fyw

Mae’r heddlu’n galw am wella addysg iechyd meddwl mewn ysgolion, ar ôl cynnydd sylweddol mewn un ardal yn nifer y bobl ifanc sy’n cael eu cadw dan y Ddeddf Iechyd Meddwl.

Cafodd 48 o blant a phobl ifanc eu cadw gan Heddlu De Cymru yn 2016/17, cynnydd o 33% ers y flwyddyn flaenorol.

Dywed y llu fod angen i addysg yng Nghymru “fod yn fwy cadarn”, a bod angen i gartrefi gofal nodi arwyddion o broblemau iechyd meddwl.

Dywedodd Heddlu De Cymru fod cadw plant a phobl ifanc dan y Ddeddf Iechyd Meddwl yn ddewis olaf i swyddogion. Y dewis cyntaf yw mynd â phlant i fan diogel yn hytrach na’u gorfodi o dan y ddeddf, a hynny er mwyn “peidio â stigmateiddio’r plant”.

Mewn adroddiad fydd yn cael ei ystyried gan bwyllgor Cynulliad, dywedodd y llu: “Yn rhy aml, mae swyddogion yn cael eu gadael heb unrhyw ddewis ond i orfodi adran 136 o’r Ddeddf Iechyd Meddwl, a hynny er lles y plentyn neu’r person ifanc. Mae arnom angen system addysg llawer mwy cadarn yn ein hysgolion a’n cartrefi gofal i nodi arwyddion iechyd meddwl a strategaethau a chefnogaeth ar waith i helpu’r plant a’r bobl ifanc hyn.”


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb