Iselder ar ôl graddio

unnamedGwyddom ôl y gall myfyrwyr ddioddef o broblemau iechyd meddwl yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol – ond beth am iselder ar ôl graddio?

‘Y brifysgol yw blynyddoedd gorau eich bywyd, mwynhewch tra’i fod yn para a gwnewch y mwyaf ohono – mae amser yn mynd rhy gyflym’ – enghreifftiau o’r llu o ystrydebau y dywedir wrth ddarpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol.

Mae’n wir: gall mynd i brifysgol fod yn un o’r profiadau gorau ym mywyd person ifanc, lle rydych chi’n astudio pwnc rydych chi’n ei garu am dair neu bedair blynedd ac yn manteisio ar y cyfleoedd a gynigir. Ymddengys yn hafaliad syml i’r rhan fwyaf o bobl: prifysgol + ffrindiau newydd + profiadau newydd = hapusrwydd.

Ond beth sy’n digwydd pan fo’r diwrnodau gwych ar ben? Beth sy’n digwydd nesaf?

Dengys ystadegau bod 1 o bob 4 myfyriwr yn dioddef o iselder yn ystod eu cyfnod o astudio, ond nid oes ffigyrau swyddogol ar gael ynglŷn â graddedigion yn ystod eu cyfnod wedi’r brifysgol. Mae’n gamsyniad cyffredin bod y brifysgol yn barti tair blynedd â chyflenwad diddiwedd o alcohol – mewn gwirionedd, mae’r parti yn dod i ben, ac nid oes digon yn cael ei wneud i helpu â’r gwaith tacluso.

Gyda’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn byw oddi cartref yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol, mae cyfnewid annibyniaeth, pŵer a chyfrifoldeb dros symud yn ôl i fyw gartref yn teimlo yn gam annaturiol am yn ôl.

Dywedodd siaradwr ar ran y Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Brydeinig (BACP) bod y teimladau hyn yn gyffredin iawn ac na ddylid eu hofni na bod â chywilydd ohonynt; ond nad yw hynny’n golygu bod rhaid i chi eu dioddef.

‘Siaradais â 40 o fyfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr, a chredai 95% ohonynt fod iselder ôl-brifysgol yn beth go iawn, gyda 87% yn dweud y dylai rhagor gael ei wneud i godi ymwybyddiaeth ohono.’

Yn ystod y rhai misoedd, neu wythnosau mewn rai achosion, rhwng y cyfnod arholiadau a’r diwrnod graddio, a’r seremoni raddio i’r ‘byd go iawn’, disgwylir i lawer o bethau newid mewn cyfnod byr o amser, ac nid yw’r trawsnewid hwn yn un hawdd bob tro.

Darllen rhagor : Independent

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb