Goroeswr Hunanladdiad yn dathlu Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd gyda phle emosiynol i bobl eraill mewn gofid

Nododd Malan Wilkinson o Gaernarfon Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd (10 Medi) drwy annog pobl eraill sy’n teimlo nad yw bywyd yn werth ei fyw i estyn allan i bobl y gallent ymddiried ynddynt fel y cam cyntaf ar y daith i wellhad.

Dywedodd Malan, a achubwyd o ymgais i ddiweddu ei bywyd gan ddieithryn a oedd yn pasio, ei bod yn hanfodol bod pobl eraill sydd mewn argyfwng yn sylweddoli y gallant wella gyda’r gefnogaeth gywir.

“Does dim un ateb i ddatrys pob argyfwng, ond drwy’r gefnogaeth gywir a chael sgyrsiau pwysig gall pobl ddod o hyd i atebion a all eu helpu drwy gyfnodau anodd a chyfnodau o drallod yn eu bywydau.

Mae’n bwysig iawn bod pobl sy’n cael trafferth yn estyn allan i bobl y gallent ymddiried ynddynt. Mae angen i bobl wybod na fydd eu teimladau’n diflannu dros nos. Drwy gymryd un cam ar y tro a rhoi un droed o flaen y llall mi fyddant yn llwyddo.

Wrth edrych yn ôl ar ble roeddwn chwe wythnos yn ôl ni fuaswn byth wedi gallu dychmygu bryd hynny y buaswn yn gallu cyrraedd y pwynt rwyf arno heddiw.”

Darllen rhagor: Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr


Rhannu

Gadael Ymateb