Galw ar gwmnïau i wirio oedran plant i atal hunan-anafu : BBC Cymru Fyw

Mae angen i gwmnïau cyfryngau cymdeithasol gryfhau systemau gwirio oedran a dileu cynnwys niweidiol i geisio atal plant rhag anafu eu hunain, yn ôl Comisiynydd Plant Cymru.

Dywed Sally Holland bod sefyllfa gwefannau fel Facebook a Snapchat yn debyg i’r “Gorllewin Gwyllt” oherwydd y diffyg rheolau sy’n berthnasol i’r cyfryngau traddodiadol, a bod rhieni ac athrawon yn cael trafferth sicrhau eu bod â’r wybodaeth ddiweddaraf.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn cymryd camau i warchod unigolion bregus, a bod y cyfryngau cymdeithasol â’r potensial i fod o les ac i achosi niwed.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


 

 

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb