Ymgyrch newydd #GallwnaGwnawn : Amser i Newid Cymru

gallwn a gwnawn 3
Amser i Newid Cymru

Mae #GallwnAGwnawn yn ymgyrch iechyd meddwl i bobl ifanc sy’n geisio newid agweddau at iechyd meddwl a chreu mudiad sy’n dod â phawb ynghyd mewn ymdrech i roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu.

Fel cenhedlaeth y dyfodol, mae gan bobl ifanc rym i newid agweddau a rhoi diwedd ar wahaniaethu yn erbyn pobl sy’n cael trafferth â’u hiechyd meddwl.

Mae problemau iechyd meddwl yn fwy cyffredin na’r hyn mae pobl yn eu sylweddoli. Bydd problemau iechyd meddwl yn effeithio ar un ym mhob 10 person ifanc – sef tri pherson mewn dosbarth cyffredin. Mae’r effeithiau mor real â thorri braich, er nad oes sling na phlaster i’w dangos. Mae’r cywilydd a’r cyfrinachedd ynghylch iechyd meddwl nid yn unig yn ei gwneud hi’n anoddach siarad amdano ond gall ein harwain ni i allgau eraill, gwneud rhagdybiaethau a thrin pobl mewn ffyrdd negyddol.

Ar y llaw arall, gall siarad amdano’n agored ddileu’r tabŵ o rywbeth sy’n effeithio arnom ni i gyd.

Byddwch y genhedlaeth sy’n gwneud gwahaniaeth

Does dim angen i chi fod yn arbenigwr i siarad am iechyd meddwl. Y cyfan sydd ei angen yw bod gerllaw.

gallwn a gwnawn
Amser i Newid Cymru

Dyma ambell gyngor i’ch helpu chi i ddechrau

  • Arweiniwch: Os ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi bod yn sâl, peidiwch ag ofni gofyn sut maen nhw.
  • Peidiwch ag osgoi’r broblem: Os daw rhywun atoch chi i siarad, peidiwch â’i anwybyddu – mae’n bosib bod hwn yn gam anodd iawn iddyn nhw.
  • Siaradwch, ond gwrandewch hefyd. Bydd bod gerllaw yn werth llawer.
  • Osgowch ystrydebau: Bydd ymadroddion fel “Gwena”, “Bydd popeth yn iawn”, “Sorta dy hunan mas” yn sicr o waethygu’r drafodaeth. Ond bydd bod yn benagored, peidio â beirniadu a gwrando yn helpu.
  • Gwnewch fwy na dim ond siarad am iechyd meddwl: Dim ond un rhan o’r person yw iechyd meddwl a dydy pobl ddim am gael eu diffinio ganddo. Sicrhewch eich bod chi’n parhau i siarad am y pethau rydych chi’n siarad amdano drwy’r amser.
  • Atgoffwch nhw eich bod chi’n meddwl amdanynt: Gall pethau bach wneud gwahaniaeth mawr
  • Byddwch yn amyneddgar: Mae bywyd yn gymysgedd o lawenydd a gofid.
  • Mae gweithredoedd yn bwysig hefyd, felly ystyriwch gadw mewn cysylltiad gyda neges destun, e-bost neu nodyn i roi gwybod i rywun eich bod chi’n meddwl amdanyn nhw.

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb

Gadael Ymateb