Gallai’r DU wahardd cyfryngau cymdeithasol oherwydd delweddau’n ymwneud â hunanladdiad : BBC

Yn ôl Matt Hancock AS, gall cwmnïoedd cyfryngau cymdeithasol gael eu gwahardd os nad ydynt yn dileu cynnwys niweidiol. 

Dywedodd ar raglen Andrew Marr ar y BBC, “Os ydym yn credu bod angen iddyn nhw wneud pethau y maent yn gwrthod eu gwneud, mae’n rhaid i ni greu deddf”. 

Gofynnodd i fawrion byd y cyfryngau cymdeithasol gael gwared ar ddeunydd sy’n hyrwyddo hunan-niweidio ac hunanladdiad yn dilyn marwolaeth merch yn ei harddegau.

Bu farw Molly Russell, 14 oed, yn 2017 ar ôl gweld cynnwys annifyr am hunanladdiad ar gyfryngau cymdeithasol.

Dywedodd ei thad wrth y BBC ei fod yn credu i Instagram “helpu i ladd ei ferch”. 

Ymatebodd Instagram drwy ddweud eu bod yn cyd-weithio â grwpiau arbenigol sy’n rhoi cyngor iddynt am broblemau “cymhleth” iechyd meddwl ac hunan-niweidio, ond maent ar fin dechrau’r broses o adolygu eu polisïau.

Dywedodd Papyrus, elusen sy’n gweithio i atal hunanladdiad ymysg pobl ifanc, eu bod wedi siarad â thua 30 o deuluoedd yr wythnos hon sy’n credu bod y cyfryngau cymdeithasol wedi cyfrannu at farwolaethau eu plant.

Ychwanegodd Matt Hancock, “Mae’n bryd i’r we a darparwyr y cyfryngau cymdeithasol weithredu a dileu’r cynnwys hwn unwaith ac am byth, i sicrhau na fydd unrhyw deulu arall yn gorfod dioddef yr un boen â rhieni Molly Russell”.

[cyfieithwyd y dyfyniadau]

Darllen rhagor : BBC (Saesneg)


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb