Ffermwr yn cynnig help i ddioddefwyr iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Mae ffermwr o Sir Benfro, sy’n treulio llawer o amser ar ben ei hun, yn dymuno helpu pobl sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl drwy eu gwahodd i’w fferm.

Mae Eurig Evans yn magu 150 o heffrod ar ei fferm 200 erw yn Abergwaun, ac am greu “fferm ofal” i gynorthwyo pobl sy’n ei chael hi’n anodd ymdopi â bywyd.

Dywedodd Eurig, sydd newydd ymgymryd â chwrs i fod yn gwnselydd:

“Fel ffermwyr – yn aml ‘dyn ni ddim o reidrwydd yn gweld unrhyw un yn ystod y dydd. Ond mae gadael y fferm, hyd yn oed am awr, yn therapi ynddo ei hun.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb