Eisteddfod 2022

Digwyddiadau meddwl.org yn Eisteddfod Genedlaethol 2022. 

 

Sgwrs am brofiadau iechyd meddwl

Trafodaeth am brofiadau iechyd meddwl gyda Hanna Hopwood yn cadeirio sgwrs gyda Llinos Dafydd, Hedydd Elias ac Owain Williams.

Dydd Llun, 1 Awst, 11am, Llwyfan y Llannerch.

 

Iechyd Meddwl a Pherfformio

Sgwrs am iechyd meddwl a pherfformio gyda Non Parry, Marc Skone, Mari Gwenllian a Siôn Land.

Dydd Llun, 1 Awst, 12.30pm, Caffi Maes B.

 

Miriam Isaac

Digwyddiad ar y cyd gyda’r Llyfrgell Genedlaethol

Hywel Llŷr o meddwl.org yn holi Miriam Isaac, a pherfformiad gan Miriam.

Dydd Mercher, 3 Awst, 2pm, Stondin y Llyfrgell Genedlaethol. 

 

Iechyd Meddwl yn y Byd Amaeth

Sgwrs am broblemau iechyd meddwl yn y byd amaeth a gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael yng nghwmni Geraint Lloyd, Melanie Owen (Ffermio), Elen Williams (Sefydliad DPJ), Aled Jones (NFU Cymru), Llinos Owen (Tir Dewi), Anna Jones o CFfI Cymru, a chynrychiolydd o Undeb Amaethwyr Cymru.

Sadwrn, 6 Awst, 12pm, Cymdeithasau 1. 

 

Bydd taflenni cymorth a bathodynnau ar gael ar stondin Cadwyn drwy gydol yr wythnos.