Dros 300 o blant yn derbyn cymorth i ymdopi ag unigrwydd : Golwg360

Mae dros 300 o blant yng Nghymru wedi derbyn sesiynau cwnsela dros y ffôn er mwyn mynd i’r afael ag unigrwydd yn ystod y ddwy flynedd ddiwetha’, yn ôl ystadegau newydd.

Mae’r ffigurau wedi cael eu cyhoeddi gan yr eluesen i blant, NSPCC, sy’n nodi bod 313 o blant wedi defnyddio’r llinell gymorth, Childline, yn ystod y ddwy flynedd ddiwetha’, sef 159 yn 2016/2017 a 154 yn 2017/2018.

Yn ôl NSPCC, y rhesymau y tu ôl i unigrwydd nifer o’r plant oedd problemau iechyd meddwl, bwlio ac effaith y cyfryngau cymdeithasol.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Gadael Ymateb