Disgyblion mor ifanc â phedair oed yn cael pyliau o banig : BBC

_92886217_2ed50340-927e-416d-85b8-642b7e224bdbMae plant mor ifanc â phedair oed yn dioddef o broblemau iechyd meddwl megis pyliau o banig, gorbryder ac iselder, yn ôl undeb athrawon.

Canfu arolwg gan yr undeb athrawon NASUWT bod:

  • 98% o athrawon wedi dod i gyswllt â disgyblion sy’n profi problemau iechyd meddwl, gyda’r rhan fwyaf ohonynt yn bobl ifanc yn eu harddegau.
  • 18% o’r athrawon a ymatebodd i’r arolwg wedi dod i gyswllt â phlant 4 – 7 oed oedd yn dangos problemau iechyd meddwl, a bod 35% wedi gweld problemau ymhlith plant rhwng 7 – 11.
  • 9 o bob 10 ymatebwr wedi gweld disgybl o unrhyw oed yn dioddef o byliau o banig a gorbryder.
  • 79% yn ymwybodol o ddisgybl oedd yn dioddef o iselder.
  • 64% yn ymwybodol o berson ifanc oedd yn hunan-niweidio.
  • 49% yn ymwybodol o blant ag anhwylderau bwyta, a 47% yn gwybod am berson ifanc ag anhwylder gorfodaeth obsesiynol.

Darllen mwy: BBC (Saesneg)

Rhannu

Gadael Ymateb