Defnyddio Eryri ar gyfer dosbarthiadau therapi celf i gleifion iechyd meddwl : BBC

Llun: Matthew Cattell | BBC
Llun: Matthew Cattell | BBC

Mae pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl cymhleth yn mynd i Barc Cenedlaethol Eryri ar gyfer sesiynau therapi arbenigol.

Cynhelir dosbarthiadau therapi celf gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn Fferm Moel y Ci, ger Glasinfryn, ac mae’r lleoliad wedi ei ganmol am wella hwyliau cleifion.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr bod y cynllun yn rhan o’i ‘ymdrech barhaus i wella cefnogaeth iechyd meddwl yn y gymuned.’

Mae’r rhaglen wedi ei gynllunio a’i redeg gan Ms Stanley, uwch-seicotherapydd celf gyda’r bwrdd iechyd. Dywedodd:

‘Mae mwyfwy o dystiolaeth yn dangos gwerth therapi eco, seicoleg eco a therapi celf amgylcheddol. Mae’r sesiynau yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr y gwasanaeth i archwilio anawsterau gyda phobl eraill sydd â phroblemau tebyg, ac mae hyn yn gam tuag at berthynas gwell gyda’u ffrindiau a’u teuluoedd.’

Mae rhai o ddefnyddwyr y cynllun wedi sôn am yr effeithiau positif a gaiff y dosbarthiadau therapi celf arnynt, gan ddweud fod bod y tu allan wedi eu helpu i feddwl ychydig yn gliriach a’u caniatáu i ymddiried ym mhobl eraill eto.


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb