Cynnydd mewn sesiynau cwnsela gan Childline

Cynhaliodd Childline 4,636 o sesiynau cwnsela am unigrwydd yn 2017/18 – cynnydd o 14% o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

Siaradodd pobl ifanc gyda Childline am y problemau y maent yn eu hwynebu o ran delio â theimladau o arwahanrwydd ac unigrwydd, a hynny yn sgil trafferthion iechyd meddwl, bwlio a’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol.

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb