Cyn bêl-droediwr yn rhoi esgidiau at elusen iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Mae’r cyn chwaraewr pêl-droed rhyngwladol, David Cotterill, wedi penderfynu gwerthu’r pâr o esgidiau diwethaf iddo wisgo ar gae pêl-droed mewn ocsiwn a rhoi’r elw tuag at elusen iechyd meddwl.

Mae Cotterill ei hun wedi dweud ei fod wedi profi iselder a phoen meddwl yn y gorffennol wrth chwarae pêl-droed.

Bellach mae’n gweithio i godi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd meddwl, ac mae wedi penderfynu rhoi’r elw o’r esgidiau tuag at elusen Gofal. Mae Gofal wrthi’n datblygu cynllun sy’n cynorthwyo unigolion mewn chwaraeon ar bob lefel gyda’u hiechyd meddwl a’u lles.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Gadael Ymateb