Cyfraddau hunanladdiadau yng Nghymru’n gostwng : Samariaid

Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn dangos bod hunanladdiadau yng Nghymru wedi gostwng 37 y cant yn 2014. oehqr28w

Cofnodwyd 247 o hunanladdiadau yng Nghymru yn 2014, o gymharu â 393 yn 2013. Er gwaethaf y cwymp yn y ffigurau, dynion canol oed o gefndiroedd economaidd difreintiedig yw’r grŵp sydd â’r risg uchaf o ran hunanladdiad yng Nghymru o hyd. Yn 2014, roedd 81% o hunanladdiadau ymysg dynion ac 19% ymysg menywod. Mae’r ffigurau hefyd yn dangos amrywiad amlwg rhwng awdurdodau lleol yng Nghymru.

Mwy : samaritans.org

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb