Cyffuriau gwrth-iselder – galw am fwy o gefnogaeth : BBC Cymru Fyw

James Moore

Mae diffyg cefnogaeth a thriniaeth i bobl sy’n ddibynnol ar gyffuriau gwrth-iselder, yn ôl ymgyrchwyr yng Nghymru.

Dywedodd James Moore, 46 o Sir Fynwy, ei fod yn mynd yn sâl os nad yw’n eu cymryd bellach. Mae ef wedi dioddef gyda diffyg cwsg, panig a gor-bryder ar y tri achlysur mae wedi ceisio rhoi’r gorau i’w cymryd.

Dechreuodd eu cymryd yn 2012 i ddelio â phanig, ond dyw ddim wedi gallu stopio. Ychwanegodd, pe bai wedi cael ei rybuddio am beryglon mynd yn ddibynnol ar gyffuriau gwrth-iselder, na fyddai wedi eu cymryd o gwbl.

Ond mae meddygon eraill yn dweud bod y da mae cyffuriau gwrth-iselder yn gallu ei wneud yn fwy na’r peryglon. Dywedodd Dr Adarsh Shetty o Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru ei fod yn gweld “pobl sydd wedi cael budd anferth ohonyn nhw. Mae’n bwysig i bwysleisio nad yw’r cyffuriau’n rhai sy’n gwneud llawer o bobl yn gaeth.”Ymwadiad: Mae pob meddyginiaeth yn effeithio ar bawb yn wahanol. Siaradwch â’ch meddyg teulu neu weithiwr iechyd proffesiynol cyn cychwyn neu roi’r gorau i gymryd meddyginiaeth.

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb