Coronafeirws: Pryder am dorri gwasanaethau iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Mae elusennau iechyd meddwl yn poeni fod llai o gymorth ar gael i bobl sy’n dioddef o salwch meddwl yn ystod y pandemig coronafeirws.

Dywedodd elusen Hafal bod asesiadau a sesiynau cwnsela wedi “diflannu neu wedi cael eu cwtogi’n sylweddol.”

Ychwanegodd Mind Cymru fod un o bob pump oedd wedi ceisio cael cymorth i ddelio gyda phroblem iechyd meddwl yn y pythefnos diwethaf wedi methu.

Dim ond y cleifion hynny sydd fwyaf mewn perygl sy’n cael apwyntiadau wyneb yn wyneb, oherwydd cyfyngiadau coronafeirws.

Mewn ymateb dywedodd byrddau iechyd Cymru nad yw gwasanaethau iechyd meddwl “ar gau,” ond bod angen gwneud penderfyniadau anodd i leihau’r risg i staff a chleifion.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

Gadael Ymateb