Iechyd meddwl plant: ‘Angen gwneud mwy’ : BBC Cymru Fyw

_98860016_8912758a-c165-4063-a5e6-07ff5a08c64dNid yw’r gwahanol asiantaethau sy’n ceisio mynd i’r afael â phroblemau iechyd meddwl ymysg plant yng Nghymru “wedi cyffwrdd â wyneb y problemau” yn ôl Comisiynydd Plant Cymru.

Dywedodd Yr Athro Sally Holland, er ei bod hefyd yn derbyn fod peth cynnydd, fod yna “dipyn o ffordd i fynd eto cyn y byddwn yn cyrraedd y nod.”

Daeth ei sylwadau wrth Bwyllgor Plant a Phobl Ifanc y cynulliad dderbyn tystiolaeth ar wasanaethau iechyd emosiynol a meddyliol plant a phobl ifanc.

Dywedodd yr Athro Holland bod cynnydd wedi cael ei wneud wrth geisio gwella mynediad i wasanaethau arbenigol i blant, gyda thargedau ar gyfer amseroedd aros “uchelgeisiol” bellach ar waith.

Ond ychwanegodd Yr Athro Holland “nad yw’r holl asiantaethau sy’n gyfrifol am hyn, wedi llwyddo i ddiwygio’r gwaith o atal cyflyrau o’r fath drwy ymyrraeth gynnar.”


Rhannu

Gadael Ymateb