Canolfannau galw heibio iechyd meddwl a lles yn agor yng Nghonwy a Sir Ddinbych : Iechyd Meddwl Cymru

Bydd canolfannau galw heibio’n ei gwneud hi’n haws i bobl yng Nghonwy a Sir Ddinbych gael mynediad at gymorth ar gyfer eu hiechyd meddwl a’u lles.

Mae’r Canolfannau Mi Fedraf yn lleoliadau cymunedol sy’n rhoi cyfle i bobl siarad am eu problemau gyda phobl sy’n gwrando heb farnu, a chael mynediad at y gwasanaethau a’r cymorth sydd eu hangen arnynt.

Bydd rhagor o Ganolfannau Mi Fedraf yn cael eu hagor ar draws Gwynedd, Ynys Môn, Sir Y Fflint a Wrecsam yn yr wythnosau nesaf.

  • Canolfan y Rhyl: Adeiladau Clwyd, Stryd Clwyd, Y Rhyl, dydd Gwener i Ddydd Llun rhwng 11am a 6pm.
  • Canolfan Prestatyn: Neuadd yr Eglwys Uwch, Dydd Llun i Ddydd Gwener.
  • Canolfan Conwy: 3 Sgwâr y Drindod, Llandudno, Dydd Llun, Dydd Iau a Dydd Gwener bob wythnos rhwng 11am a 3pm.

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru

Rhannu