Cyhoeddi adroddiad ar iechyd meddwl plant a phobl ifanc

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad wedi cyhoeddi adroddiad – ‘Cadernid Meddwl’ – sy’n edrych ar iechyd emosiynol a iechyd meddyliol plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Lluniwyd yr ymchwiliad er mwyn craffu ar y gwasanaethau atal ac ymyrraeth gynnar a gynigir i blant a phobl ifanc. Y casgliad oedd bod angen gwneud yn siŵr bod pobl ifanc yn ddigon gwydn ac yn iach yn feddyliol.

Ymysg yr argymhellion y mae sicrhau:

  • Bod iechyd emosiynol a meddyliol yn rhan o’r cwricwlwm addysg newydd;
  • Bod hyfforddiant priodol yn cael ei roi i bobl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc;
  • Bod adnoddau i ysgolion ddod yn ganolfannau cymunedol o gefnogaeth ar draws sectorau.

Gallwch ddarllen yr adroddiad yma


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb