Byddai’n well gan 53% o bobl yng Nghymru beidio â dweud wrth unrhyw un os oeddent yn cael trafferth â’u hiechyd meddwl : Amser i Newid Cymru

Mae data ymchwil newydd a ryddhawyd ar Ddiwrnod Amser i Siarad (6 Chwefror) yn datgelu amharodrwydd Cymru i siarad am iechyd meddwl.

Dywedodd dros hanner yr ymatebwyr i’r arolwg (53%) y byddai’n well ganddynt beidio â dweud wrth unrhyw un os oeddent yn cael trafferth â’u hiechyd meddwl.

Er mwyn annog sgyrsiau agored am iechyd meddwl ac i fynd i’r afael â’r pryderon a amlygwyd yn yr ymchwil, mae Amser i Newid Cymru wedi llunio rhai awgrymiadau defnyddiol ar gyfer siarad:

  • Gofynnwch gwestiynau a gwrando; “Sut mae’n effeithio arnoch chi?” Neu “Sut mae’n teimlo?”
  • Meddyliwch am yr amser a’r lle; weithiau mae’n haws siarad ochr yn ochr. Rhowch gynnig ar sgwrsio wrth wneud rhywbeth arall, fel cerdded.
  • Peidiwch â cheisio ei drwsio; gwrthsefyll yr ysfa i gynnig atebion cyflym, yn aml mae gwrando’n ddigon.

Darllen rhagor : Amser i Newid Cymru

Rhannu

Gadael Ymateb