Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i wella cefnogaeth i bobl sy’n byw â phroblemau iechyd meddwl

I CAN logo

Lansiwyd ymgyrch newydd i wella’r gefnogaeth sydd ar gael i bobl ar draws gogledd Cymru sy’n byw gyda phroblemau iechyd meddwl.
Bydd yr ymgyrch ‘I CAN’, a lansiwyd i gyd-redeg â’r Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd meddwl (14-20 Mai), yn anelu at godi ymwybyddiaeth, mynd i’r afael â stigma ac annog sgyrsiau agored am iechyd meddwl.
Bydd yr arian a godwyd drwy’r ymgyrch yn helpu i ariannu prosiectau cymunedol a fydd yn darparu cefnogaeth yn agosach i’r cartref i bobl sy’n profi argyfyngau iechyd meddwl, yn ogystal â rhaglenni ar gyfer ysgolion ac ymyriadau cynnar gwell.

Darllen rhagor ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

(Daw’r testun uchod o wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr)

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb