Trin plant mor ifanc â 4 oed am anhwylderau bwyta : BBC Cymru Fyw

bwyta1Fe gafodd plant mor ifanc â phedair oed eu cyfeirio at wasanaethau iechyd ar gyfer anhwylderau bwyta yng Nghymru y llynedd, yn ôl ffigyrau.

Defnyddiodd o leiaf un ferch bedair oed a bachgen bump oed wasanaethau iechyd meddwl yn y de yn 2015/16.

Mae elusen Beat yn dweud bod anhwylderau bwyta yn gallu effeithio ar “unrhyw un, dim ots am oed”.

Mae ffigyrau gan Fwrdd Iechyd Cwm Taf – sy’n cynnal gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc (CAMHS) ar draws y de – yn dangos bod nifer y cleifion dan 18 sydd ag anhwylderau bwyta wedi cynyddu o 43 i 236 yn yr ardal. Mae’r ffigyrau hefyd yn dangos bod plant rhwng 4 a 9 oed wedi mynd i ganolfannau ar gyfer anhwylderau bwyta. Nid yw’n glir faint gafodd ddiagnosis wedi hynny.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

Gadael Ymateb