Anfon cleifion iechyd meddwl ‘yn ddiangen’ i Loegr : BBC Cymru Fyw

Mae yna bryderon bod cleifion iechyd meddwl yn cael eu hanfon i Loegr am driniaeth, er bod gwelyau ar gael yng Nghymru.

Yn ôl Coleg Brenhinol y Seiciatryddion, mae rhai byrddau iechyd yn anfon cleifion mor bell â Llundain a Portsmouth yn rheolaidd.

Dywed yr elusen iechyd meddwl Hafal bod nifer o’r gwelyau yn eu canolfan yng Nghwm Tawe heb eu defnyddio o gwbwl ers ei hagor dwy flynedd yn ôl gyda chymorth ariannol Llywodraeth Cymru.

Y llynedd cafodd tua 30% o 1,000 o gleifion iechyd meddwl o Gymru eu hanfon i ysbytai yn Lloegr.

Dywed Hafal nad ydyn nhw’n deall sut mae modd cyfiawnhau’r ffigyrau, pan maen nhw’n methu â llenwi gwelyau yng Nghanolfan Adferiad Gellinudd ger Pontardawe.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb