‘Anffafriaeth’ i rentwyr â salwch meddwl : BBC Cymru Fyw

Gall pobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl wynebu anffafriaeth wrth geisio rhentu’n breifat, yn ôl Sefydliad Tai Siartredig Cymru (CIH).

Mewn adroddiad mae’r corff yn galw am roi mwy o wybodaeth am iechyd meddwl i landlordiaid, a chael cyrsiau hyfforddiant ymwybyddiaeth gorfodol.

Dywedodd Catherine May o Tai Siartredig Cymru bod bron i hanner y landlordiaid y gwnaethon nhw eu holi yn credu nad oes digon o gyngor a gwybodaeth ar gael i’w helpu i gefnogi tenantiaid.

“Dylai gwybodaeth fod yn hawdd i’w ganfod i landlordiaid a thenantiaid sydd â phroblemau iechyd meddwl, ac ry’n ni angen modiwl hyfforddi ar-lein fel rhan o’r achrediad gyda Rhentu Doeth Cymru.

Ry’n ni’n meddwl bod angen gweithredu ar frys, ac mae ‘na bryder bod landlordiaid yn dirwyn tenantiaethau i ben am nad ydyn nhw’n deall problemau iechyd meddwl tenantiaid.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb