Am dro a sgwrs – Aberystwyth

Am dro hamddenol ac anffurfiol ar hyd y prom a chyfle i sgwrsio yn Aberystwyth. Cyfarfod yn y Bandstand am 2pm, dydd Sul 26 Mawrth. Croeso i bawb! Cysylltwch os hoffech chi drefnu rhywbeth tebyg yn eich ardal chi