£7m i wella iechyd meddwl plant a phobl ifanc yng Nghymru : Llywodraeth Cymru

Yn ddiweddar, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, y bydd yn rhoi £7.1m ychwanegol tuag at amddiffyn, gwella a chefnogi iechyd meddwl plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Bydd y buddsoddiad newydd hwn yn helpu Llywodraeth Cymru i ymateb i’r argymhellion a wnaed gan Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad Cenedlaethol yn ei adroddiad Cadernid Meddwl a gyhoeddwyd y llynedd.

Bydd y cyllid yn ychwanegol at y buddsoddiadau sydd wedi eu gwneud eisoes i wella gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed (CAMHS), ac fe’i defnyddir i gynnal dull gweithredu sy’n cynnwys yr ysgol gyfan, er mwyn gwella iechyd meddwl a llesiant mewn ysgolion.

Darllen rhagor : Llywodraeth Cymru


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb