40% o apwyntiadau gyda Meddygon Teulu yn ymwneud ag iechyd meddwl : Mind

Mae Meddygon Teulu yng Nghymru yn dweud fod dau ym mhob pump (40%) o’u hapwyntiadau bellach yn ymwneud ag iechyd meddwl, tra bod dros hanner y Meddygon Teulu (58%) yn dweud fod y gyfran o gleifion sydd angen help gyda’u hiechyd meddwl wedi cynyddu yn y 12 mis diwethaf.

Mae Mind Cymru, a gynhaliodd yr arolwg o 100 o Feddygon Teulu yng Nghymru, yn galw am hyfforddiant iechyd meddwl gwell i Feddygon Teulu.

Darllen rhagor: Mind (Saesneg) a Iechyd Meddwl Cymru


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb