63% o bobl yng Nghymru yn teimlo nad oes ganddynt neb i siarad a nhw

Mae ffigyrau a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn datgelu bod dau draean (63%) o bobl yng Nghymru yn teimlo nad oes ganddynt neb i gael sgyrsiau personol â nhw ynghylch testunau fel iechyd meddwl, problemau ariannol a pherthnasoedd.

Pan holwyd pam, y prif resymau oedd: does byth adeg, neu leoliad, addas.

Comisiynwyd yr arolwg annibynnol o dros 2,500 o oedolion y DU gan Amser i Newid i nodi Diwrnod Amser i Siarad, mewn ymgyrch genedl-gyfan i annog pobl i siarad yn fwy agored am iechyd meddwl.

Mae’r data’n datgelu bod llawer o bobl yn colli cymorth gan y rheiny sydd o’u cwmpas, gan nad oes adeg na lle ‘perffaith’ i siarad yn agored. Eleni yw’r pumed Diwrnod Amser i Siarad a’r thema yw Adeg Addas, Unrhyw Le sy’n rhoi cyfle perffaith i bawb fod yn fwy agored am iechyd meddwl – beth bynnag y byddant yn ei wneud ar y diwrnod.

Rhannu

Gadael Ymateb