£1.4 miliwn i fynd i’r afael ag unigrwydd o fewn y gymuned : Golwg360

Bydd strategaeth newydd gan Lywodraeth Cymru i daclo unigrwydd a theimlo’n ynysig o fewn y gymuned yn derbyn cyllid o £1.4 miliwn dros y dair mlynedd nesaf.

Lansiodd y Llywodraeth adroddiad ‘Cymunedau Cysylltiedig: strategaeth ar gyfer mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol a chreu cysylltiadau cymdeithasol cryfach’ ar 11 Chwefror.

Bydd sefydliadau yn ymgeisio am gyfran o’r gronfa i ddarparu ac arbrofi gyda dulliau gwahanol o ddelio gydag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol.

Darllen rhagor : Golwg360

Darllen rhagor am unigrwydd ar meddwl.org

Rhannu

Gadael Ymateb