Gwên y Joker – Trystan Davies

Pam dwi efo iselder?

Llawer o betha. Ddywedai ddim pam, achos i fi o’n i yn cymharu fy hun i bawb ac un o’r petha gwaethaf i’w neud yw hynny – mae pawb yn wahanol. Dim ots pam. Ond mae’n bwysig i ddeud pam, mae’n bwysig siarad.

Dwi efo iselder ers tua 12 mlynedd ac yn dal i gael ups and downs. Dwi ar dabledi, yn cael counselling ac yn dal i deimlo lawr ambell i dro. Take it day by day gyda digon o gymorth. Does dim pwynt bod yn embarrassed – oedd hyn yn beth mawr i fi yn y cychwyn.  O’ni fel y Joker yn batman – o hyd yn gwenu ar y tu allan, ond ar y tu mewn yn hollol wahanol. Yn brifo. Ac oherwydd yr embarrassment oedd lot ohona fo.

Ar ôl chydig, nesi bederfynu “reit stwffio’r embarrassment ma” a nes i siarad – y peth gora nes i! Mi ges i help yn syth a’r peth mwya i fi sylweddoli oedd faint o bobol eraill oedd yn dioddef, a hynny hyd yn oed 12 mlynedd yn nôl pan oedd y syniad o “man up” ‘ma yn beth mawr. Does dim ffasiwn beth a “man up”. Lol ydi o ac os ti mewn trwbl, siarada!

Tasa ti’n brifo dy gefn, mi fuasat yn siarad a mynd at y doctor. Does ‘na ddim gwahaniath, ac weithia pan mae dy gefn yn brifo, rwyt ti isio, ac angen help. Mae’r union yr un peth ag iselder – ond does neb yn gallu deud bo’ chi’n brifo so mae’n rhaid ac mae’n bwysig i siarad. Dyma un o’r rhesymau dwi’n ysgrifennu hwn – faswn i fyth isio i neb fynd trwy hyn ar ben ei hunain ac yn enwedig i fi – dynion.

Plis siaradwch – mae digon o help ar gael dyddia yma, dyda chi ddim ar eich pen eich hun – coeliwch fi. Un step ar y tro. Dydd i ddydd. Mi aiff y twll yn llai ac yn llai. Un diwrnod, bydd gwên y Joker yn wên go iawn.

Trystan


Darllen rhagor:

Rhannu

Gadael Ymateb