Fibromyalgia a Gorbryder

siriolFi’n dioddef o’r cyflwr fibromyalgia. Mae hwn yn gyflwr sy’n achosi i’r ymennydd anfon signals o boen at rannau o’r corff – coesau a breichiau fwyaf i fi – pan does dim anaf corfforol yna. Mae hefyd yn golygu nad ydw i’n cysgu’n dda, blinder cyson a chyfnodau hir heb egni. Ond y peth gorau nes i glywed dros yr haf (a doedd neb wedi dweud cynt) yw ei fod yn dod i ben! Efallai bydd yn cymryd blynyddoedd ond mae yn dod i ben!

Rhai o brif symptomau neu effeithiau fibromyalgia ydy iselder a gorbryder. Mae’n gwneud synnwyr mewn ffordd, pan chi mewn poen bron pob eiliad o’r dydd mae’n anodd gwneud unrhyw beth ac mae’n haws aros yn y tŷ. Wrth aros fwy a fwy yn y tŷ mae’n mynd yn anoddach i weld pobol a chi felly’n colli cysylltiad gyda ffrindiau ac mae hynny’n arwain yn ôl at yr iselder.

Y gorbryder ydy fy mhroblem fwyaf i dwi’n credu. Fi’n poeni’n ofnadwy ‘mod i’n gadael pobol i lawr trwy’r amser… hynny achos fy mod i! O achos y poen a’r diffyg egni fi wedi gorfod gadael dwy swydd ac yn yr amser hynny o’n i bant o’r gwaith yn sâl yn amal. Ac yn amal mi fyddai’n gorfod gohirio cwrdd â ffrindiau neu ddim troi lan i rywle ac mae’r teimlad o siomi pawb yn cymryd drosodd. Mae hyn wedyn yn golygu ‘mod i’n osgoi gwneud cynlluniau gyda phobol achos ‘mod i’n ofni gorfod siomi nhw. Mae hyn i gyd yn amal yn arwain at panick attacks eithaf gwael.

Ond y peth sydd wedi helpu fi ydy lliwio! Swnio’n rhyfedd a phlentynnaidd ond mae wedi helpu. Fi’n canolbwyntio ar y lliwio ac mae’n cael gwared â’r holl bryderon sy’n troi yn fy mhen. Mae llyfr lliwio beibl.net wedi bod yn wych i fi achos fy mod yn canolbwyntio ar liwio ond hefyd yn cael darllen adnodau ar yr un pryd ac mae hynny yn rhoi popeth mewn persbectif.

Felly top tips fi ydy: prynwch lyfr lliwio, darllen y Beibl a phriodi dyn da sy’n deall mai nid chi sy’n siarad pan mae’r afiechyd yn cymryd drosodd! 😉

Siriol Teifi Edwards
@SiriolTeifi

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Un sylw ar “Fibromyalgia a Gorbryder

Gadael Ymateb