fi ac iselder…

post
Llun: blogbyw (Efan Thomas)

Penderfynodd Efan Thomas ddechrau blog yn rhannu ei brofiad gydag iselder a’r modd y mae’n effeithio ar ei fywyd. Ei obaith yw bod o gymorth i eraill sy’n mynd drwy brofiad tebyg a chyfrannu at godi ymwybyddiaeth yn ehangach.

“Pan oni’n ifanc, oni wasdad yn meddwl lot. Am bob dim i ddweud y gwir. Pan onin blentyn bach yn yr ysgol, er fod oni’n sensitive, ag yn cymeryd dipin o betha’ i galon, ag ella dipin bach yn odd – (a dwi dal yn) oni, ar y cyfan yn hogyn hapus.

Fast forward i rwan, ag wel, dwi’m rili’n gwbod syd dwi’n teimlo ar y cyfan i fod yn honasd. Peidiwch a gal fi’n wrong, ar y funud, dwi’n mwynhau bywyd, ag medru cymdeithasu gyda ffrindiau. Ond os swni mynd ynol mewn amser ag dweud wrth fy hyn or adeg yna bofi’n myndi diodda’ o iselder lawr y lein, mashwr sa’r fersiwn ifanc yna yn gwadu syd sa’r ffashwn beth yn gallu digwydd.

Tro gynta i mi ddelio efo iselder, oni newydd orffan flwyddyn gynta o’r chweched (2012). I fod yn onasd, neshi’m gweithio mor galed a ddylsai, ag ar ol ambell i gamgymeriadau i wneud efo’r arholiadau, neshi “failio” yr flwyddyn. Doedd mam a dad ddim yn impressed, ag dyma dad yn awgrymu – er fod oni ddim isho – i ail eisdedd y flwyddyn yn coleg. A dyma’n mywyd i’n newid. Doni’m yn gweld yr ffrindia mor aml ag oni’n gallu, ag wnaeth o gymeryd dipin i mi arfer efo’r peth.”

Parhau i ddarllen blog Efan…

Rhannu

Gadael Ymateb